Ydelser og priser på EDTA-behandling

Hvordan foregår et EDTA-forløb hos EDTA-klinikken typisk?

For at komme i gang med EDTA-behandling skal du først have en forundersøgelse, som varer ca. halvanden time. Her bliver du undersøgt grundigt for bl.a. pulsårernes blodgennemstrømning, blodtryk i arme og ben, samt dit syn. Desuden måler vi med EKG, hvordan dit hjerte arbejder både i hvile og under arbejde på en motionscykel med stigende belastning - en arbejds-/belastningstest.
 
Inden forundersøgelsen har du returneret vores spørgeskema og du har været på hospitalets blodprøvelaboratorium og fået taget en række blodprøver, som vi har bestilt forlods.
 
På baggrund af undersøgelsen, spørgeskemaet og blodprøver og samtalen med dig, så vurderer EDTA-klinikkens læger, om EDTA-behandlingen kan være et relevant behandlingstilbud til dig. Og hvor mange behandlinger, du evt. skal have i det indledende forløb.
 
Et typisk indledende forløb er intensivt og kræver man skal regne med 24-36 behandlinger, hvis man har en tydelig forkalkningssygdom. For at få det bedste og hurtigste resultat skal du helst have de første EDTA-behandlinger i en sammenhængende periode med 1 - 4 (max 5) behandlinger om ugen - alt efter behov og mulighed, og dit øvrige sundheds-/ sygdomsbillede. 
 
I en af de første uger i behandlingsforløbet hos os, afaler vi en tid til dig til en kostgennemgang. En antiinflammatorisk og vitaliserende kostplan, tilrettet efter dine smagsløg og dine helbredsbehov. At spise den optimale kost er en utrolig effektiv vej for kroppen at komme i god og vital status igen.
 
Undervejs i forløbet følger vi dig og evaluerer midtvejs. Og når første behandlingsrække er ved at være udført, evaluerer vi, hvor meget behandlingerne har hjulpet ved at teste dig igennem igen, som ved første undersøgelse. For at blive helt klar på hvor hvor meget og hvordan behandlingen har virket for dig. Mange kan mærke en lille bedring efter blot få EDTA-behandlinger. Nogle skal have op til 20 behandlinger eller flere, før de kan mærke effekten. Enkelte skal over 30 før effekten nås. 
 
Efter det første intensive behandlingsforløb har de fleste brug for at fortsætte i vedligeholdende behandling for at fastholde det opnåede forbedrede niveau.
 
De første 12 måneder skal du regne med én behandling pr. måned - og herfter laver vi en ny årsstatus, for at se om effekten holder sig stabil.
I år to og fremover er behandlingshyppigheden mere individuel. Ca 60-65%% af vores patienter skal fastholde en månedlig behandling. Ca. 35 % kan nøjes med færre behandligner pr år, og en sidste lille gruppe har størst gavn ved at komme mere end 12 gange årligt.

Er du fast patient i klinikken, får du en årlig status-tjek på dit kredsløb, som som en gratis og inkluderet del af at komme i fast behandling her. 

Vi kan lide at have overblik og skabe gode resultater for og med vores patienter.

Priser på EDTA-behandling januar 2018

EDTA-behandling er ikke en del af det offentlige sundhedstilbud, og er derfor til egenbetaling:
 
Forundersøgelse (ca. 1 ½ time)
Fuld undersøgelse, samtale, spørgeskema, blodprøveanalyse, cykeltest med EKG-måling og bentryk. Inkluderet er ½ time session med kosteksperten (værdi 500 kr.) samt midtvejs- og slutevaluering:
 
3.300 kr. 
Forundersøgelse for ægtefæller
Rabat 1000,-
 
2.300 kr.
EDTA-behandling + konsultation pr gang ialt:
Inkl. adgang til løbende samtaler hos lægerne og gratis års-status
 
1.000 kr.
EDTA-behandling + konsultation pr gang for medlemmer af EDTA-foreningen:
 
950 kr.
Års-status for EDTA-patienter i fast forløb:
med blodprøveanalyse, bentryk og EKG-måling med cykeltest. Ca 45 min. Foretages i den måned man har fødselsdag.
 
Gratis
Inkluderet i året
Ny forundersøgelse for tidligere EDTA-patienter (eller med mere end 1 års pause i behandlingen): 
Fuld undersøgelse, samtale, blodprøveanalyse, EKG-måling med cykeltest og bentryk. Ca. 60 min)
 
2.300 kr.
Recepter:
 
325 kr
Konsultation vedr. andre problemstillinger end EDTA/kredsløb/forkalkninger
(specialpris for patienter, der allerede er i EDTA-forløb)
 
600 kr.
pr. 1/2 time
 
Bemærk, at de løbende konsultationer og samtaler hos lægen vedrørende kredsløb, forkalkninger og andet relateret til EDTA-behandlingen er en GRATIS, og inkluderet del af at være fast patient i huset.
 
Ved behandlingsopstart i EDTA-forløb skal du forvente en udgift på ca. 1.000-2.000 kr. til vitamin/mineral- og kosttilskud under det indledende behandlingsforløb.
 
Du vil oftest også få en faktura fra det offentlige, dvs.  bopælsregion, på de blodprøver du får taget på sygehuset. Både i forbindelse med forundersøgelsen og evt. løbende blodprøver. De priser er meget varierende alt efter region.

(OBS - fra visse regioner kommer fakturaen mere end 14 måneder! efter blodprøvetagningen pga af deres bogholderisystem!)
 
Priser er vejledende.
Lægeundersøgelse og -behandlinger er momsfrie.
 
Klinikken tilbyder også lægesuperviseret kostvejleding.
Læs her mere om, hvordan du får hjælp til din kost.


Muligheder for tilskud til EDTA-behandling

Den offentlige sygesikring
Er du medlem af gruppe 2 i den offentlig sygesikring (med frit lægevalg) kan du få refunderet ca. 200 kr. pr. behandlingsfaktura (0101 konsultation). Du skal selv indsende den kvitterede faktura til din regions regningskontor.

Sygekassen Danmark
Er du medlem af gruppe 2 i Sygekassen Danmark, kan du få refunderet op til 25 % af prisen for den forebyggende helbredsundersøgelse, dvs. 825 kr. og ca. 80 kr. pr. behandlingsfaktura (0101 konsultation).
Der er også mulighed for refusion af laboratorieanalyser op til 1000,- pr år. Forhør dig hos Danmark.dk
Du skal selv indsende den kvitterede faktura til Sygekassen Danmark.

EDTA-Klinikken | Vestergade 38, 8600 Silkeborg  | Tlf.: 60 63 33 38 | kontakt@edta-klinikken.dk